Các câu hỏi thường gặp

Khoản vay chờ ngày lĩnh lương là khoản vay ngắn hạn không có bảo đảm và dự kiến sẽ được trả lại vào ngày lĩnh lương tiếp theo. Các khoản vay ngắn hạn dành cho các trường hợp cần tài chính khẩn cấp và do đó, chúng thường được dùng để trang trải một số chi phí bất ngờ như hóa đơn y tế, sửa chữa ô tô, v.v.

Bạn có thể sử dụng số tiền bạn có được cho bất kỳ mục tiêu nào có thể vì bạn không cần phải nêu lý do trong khi tiếp tục đăng ký. Tuy nhiên, người cho vay tạm ứng tiền mặt chỉ có thể cung cấp cho bạn một số tiền hạn chế vì bạn phải trả lại trong một thời gian ngắn.

  • Quốc tịch Việt Nam
  • Tuổi trên 18 tuổi
  • Thu nhập hàng tháng trên 1.000 USD
  • Tài khoản ngân hàng hợp lệ (kiểm tra)

Người cho vay thường không tính bất kỳ khoản phí nào đối với các đơn xin vay ngắn hạn trực tuyến.

Có, các đối tác của chúng tôi thường không từ chối đơn đăng ký của những người có tín dụng xấu.

Hầu hết người cho vay đều yêu cầu gửi tiền trực tiếp. Vui lòng kiểm tra xem tài khoản ngân hàng của bạn có hỗ trợ gửi tiền trực tiếp hay không trước khi đăng ký.

Khi nộp đơn xin vay ngắn hạn, bạn sẽ nhận được sự chấp thuận ban đầu. Nếu bạn nộp đơn vào ngày làm việc, quá trình phê duyệt này thường diễn ra trong vòng khoảng 30 phút. Sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, tiền sẽ được chuyển qua đêm. Ngày đến hạn để tái cấp vốn cho khoản vay ngắn hạn sẽ được chọn để đảm bảo sự thuận tiện cho bạn và bảo vệ bạn khỏi séc bị trả lại và thời hạn bị trễ.

Sau khi phê duyệt đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.